KHÔNG GIAN TRÀ CỤ VIỆT

KHÔNG GIAN TRÀ CỤ VIỆT

An Thổ Túc ra đời với khát vọng đưa những dụng cụ pha trà thuần Việt mà trọng tâm là ấm và chén vào không gian thưởng trà của người Việt. Trong An Thổ Túc, chữ “Thổ Túc” có nghĩa là đất đầy đủ. Chất đất Việt rất đầy đủ tố chất để tạo nên một ấm trà có công năng xuất sắc. Và đất mẹ Việt Nam cũng đầy đủ những sản vật quý để có thể tạo nên những dụng cụ pha trà chất lượng. Chúng tôi đang tiếp tục từng ngày để nghiên cứu, hoàn thiện và phát triển một hệ sinh thái trà cụ đủ đầy, kết tinh văn hóa Việt Nam trong từng sản phẩm.

Văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa trà Việt nói riêng rất phong phú, đa dạng và chứa đựng nhiều giá trị tốt đẹp. Hãy cùng chúng tôi phát huy sâu sắc nội lực của văn hóa ấy trong từng chén trà ngon mỗi ngày với An Thổ Túc – trà cụ thuần Việt!

logo an tho tuc

HỆ SINH THÁI TRÀ CỤ VIỆT

HỆ SINH THÁI TRÀ CỤ VIỆT

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Tây Thi
– Dung tích: 140ml

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Trúc Lâm
– Dung tích: 150ml

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Tay Ngang
– Dung tích: 300ml

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà An Thổ Túc
– Dung tích: 260ml

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Quả Bí
– Dung tích: 190ml

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Nồi Đất
– Dung tích: 155ml

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Phi Lai
– Dung tích: 155ml

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Quả Chuông
– Dung tích: 255ml

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Trăng Tròn
– Dung tích: 150ml

Trà Đàm