Ấm trà Nồi Đất

450,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Nồi Đất
– Dung tích: 155ml