Bát ủ

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Thuyền trà
– Kích thước: đường kính 18 cm
Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Bát ủ
– Kích thước: đường kính 18 cm