Bộ ấm trà An Khang

899,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà An Khang
– Số lượng: 1 ấm, 6 chén và 1 khay