Bộ ấm trà Công Danh

1,000,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Công Danh
– Số lượng: 1 ấm, 6 chén và 1 khay