Bộ ấm trà Đắc Lộc

799,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Bộ ấm trà Đắc Lộc
– Số lượng: 1 ấm, 4 chén và 1 bát