Bộ ấm trà Sung Túc

899,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Sung Túc
– Số lượng: 1 ấm,6 chén và 1 khay