Chén tống

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Chén tống
– Dung tích: 140ml
Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Chén tống
– Dung tích: 140ml