Khay trà gốm

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Khay đựng
– Kích thước: đường kính 28 cm
Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Khay trà gốm An Thổ Túc
– Kích thước: đường kính 28 cm