Khay trà tre

500,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Khay trà
– Kích thước: đường kính 30

Cho phép đặt hàng trước