Phiên bản túi du lịch – Bộ trà Trăng Tròn

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Phiên bản túi du lịch – Bộ trà Trăng Tròn
– Sản phẩm bao gồm: 1 ấm, 4 chén, 1 hũ đựng trà.
– Quà tặng: Khăn lau, bộ trà cụ bằng tre cao cấp
Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Phiên bản túi du lịch – Bộ trà Trăng Tròn
– Sản phẩm bao gồm: 1 ấm, 4 chén, 1 hũ đựng trà.
– Quà tặng: Khăn lau, bộ trà cụ bằng tre cao cấp