Hiển thị tất cả 5 kết quả

475,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà An Thổ Túc
– Dung tích: 260ml

450,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Phi Lai
– Dung tích: 155ml

475,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Quả Chuông
– Dung tích: 255ml

450,000480,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Trăng Tròn
– Dung tích: 150ml

715,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Bộ ấm trà  An Thổ Túc
– Dung tích: 260ml
– Số lượng: 1 ấm và 6 chén.