Hiển thị tất cả 13 kết quả

475,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà An Thổ Túc
– Dung tích: 260ml

450,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Nồi Đất
– Dung tích: 155ml

450,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Phi Lai
– Dung tích: 155ml

450,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Quả Bí
– Dung tích: 190ml

475,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Quả Chuông
– Dung tích: 255ml

495,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Tay Ngang
– Dung tích: 300ml

450,000480,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Trăng Tròn
– Dung tích: 150ml

450,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Trúc Lâm
– Dung tích: 150ml

715,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Bộ ấm trà  An Thổ Túc
– Dung tích: 260ml
– Số lượng: 1 ấm và 6 chén.

690,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Nồi Đất
– Dung tích: 170ml
– Số lượng: 1 ấm và 6 chén.

690,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Quả Bí
– Dung tích: 180ml
– Số lượng: 1 ấm và 6 chén.

715,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Bộ ấm trà Quả Chuông
– Dung tích: 255ml
– Số lượng: 1 ấm và 6 chén.

690,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Trăng Tròn
– Dung tích: 200ml
– Số lượng: 1 ấm và 6 chén.