Lư trầm đài sen

Lư trầm đài sen An Thổ Túc sử dụng hình tượng quốc hoa Việt Nam trên chất liệu gốm Bát Tràng cao cấp. Chiếc lư xông trầm  An Thổ Túc là vật dụng không thể thiếu đẻ decor không gian trà Việt.

lư trầm An Thổ Túc

Lư trầm đài sen An Thổ Túc

– Chất liệu: gốm Bát Tràng cao cấp

– Kích thước: 9-11 cm