Tống Hoa Sen

  • Chén tống trà với hoạ tiết hoa sen nổi bật
  • Sung tích: 140 ml