Khay trà gỗ

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Khay trà gỗ
– Kích thước: 35x20x4
Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Khay trà gỗ
– Kích thước: 35x20x4
– Màu sắc: Nâu đậm