Hiển thị tất cả 4 kết quả

300,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Khay đựng
– Kích thước: đường kính 28 cm

500,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Khay trà gỗ
– Kích thước: 39x24x14

420,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Khay trà gỗ
– Kích thước: 35x23x6

370,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Khay trà gỗ
– Kích thước: 35x20x4