Bộ trà cụ bằng tre

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Bộ trà cụ bằng tre
– Bao gồm: 6 chi tiết
Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Bộ trà cụ bằng tre
– Bao gồm: 6 chi tiết: hộp trà, muỗng trà, gắp trà, phễu trà, kim trà, thìa lấy mẫu trà.