Ấm trà Tây Thi

450,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Tây Thi
– Dung tích: 140ml