Ấm trà Quả Chuông

475,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Quả Chuông
– Dung tích: 255ml