Ấm trà Tay Ngang

495,000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Tay Ngang
– Dung tích: 300ml