Hiển thị tất cả 9 kết quả

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà An Thổ Túc
– Dung tích: 260ml

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Nồi Đất
– Dung tích: 155ml

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Phi Lai
– Dung tích: 155ml

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Quả Bí
– Dung tích: 190ml

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Quả Chuông
– Dung tích: 255ml

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Tay Ngang
– Dung tích: 300ml

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Tây Thi
– Dung tích: 140ml

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Trăng Tròn
– Dung tích: 150ml

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ấm trà Trúc Lâm
– Dung tích: 150ml